fbpx

หมู่บ้านฉัตรทองเราดูแลคุณมากกว่า คำว่าบ้าน

32249

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จับมือหมู่บ้านฉัตรทอง จัดโครงการให้สุขภาพดี ให้ด้วยรัก มอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 4 อย่างให้ผู้เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นต้นแบบชุมชนสุขภาพดีในเชิงป้องกัน(Good Healthy Community)

IMG_3503.JPG

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีการจัดโครงการ “ให้สุขภาพดี ให้ด้วยรัก” โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนพ. อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการบริษัท พีแอนด์ซี กรุ๊ป จำกัด (ฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้) และลูกบ้านในหมู่บ้านฉัตรทอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับงานนี้โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และ ฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้  ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือ ในโครงการ “ให้สุขภาพดี ให้ด้วยรัก” โดยมีสิทธิประโยชน์ 4ให้ ได้แก่ ให้สุขภาพที่ดี ในเชิงป้องกัน ให้สุขภาพดีอย่างต่อเนื่องด้วยระบบข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ให้สุขภาพดี คืนคุณภาพชีวิตที่ดี และให้สุขภาพดี ในสภาพแวดล้อมที่ดี

นายแพทย์ อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านฉัตรทอง เป็นชุมชนสุขภาพดี (Good Healthy Community) ด้วยสิทธิประโยชน์ 4 ให้ ได้แก่

1.ให้สุขภาพที่ดี ในเชิงป้องกัน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

2.ให้สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

3.ให้สุขภาพดี คืนคุณภาพชีวิตที่ดี ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4.ให้สุขภาพดี ในสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมในผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน ร่วมเป็นจิตอาสาคอยสอดส่องดูแล และช่วยเหลือกันในด้านสุขภาพ

ส่วนด้านของโรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่ ก็จะสามารถเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อติดตามอาการและดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อาศัยในหมู่บ้านฉัตรทองได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ด้านของคุณฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือบริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ รู้สึกยินดี ที่ได้ร่วมจัดทำโครงการกับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะส่งผลดีในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลกันของสมาชิกในหมู่บ้าน รวมถึงสมาชิกในหมู่บ้านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหมู่บ้านฉัตรทองจะเป็นชุมชนสุขภาพดีในเชิงป้องกัน(Good Healthy Community) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้“

IMG_9897.JPG

IMG_9936.JPG

นายแพทย์ อรุณ กิจมหาตระกูล

IMG_9912.JPG

คุณฉัตรแก้ว คชเสนี

IMG_9891.JPG

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com